Toezicht & bestuur

Lopende activiteiten

Hogeschool Utrecht lid Raad van Toezicht (bezoldigd,2019-)

Zuidelijke Rekenkamer, voorzitter bestuur (bezoldigd,2014-)

Stichting Alexander, voorzitter bestuur (onbezoldigd, 2014-)

Kennisland, voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd, 2019-)

Whise BV ‘s-Hertogenbosch (aandeelhouder 2019-)

Afgeronde activiteiten

Vice-Voorzitter Raad van Commissarissen bij Zayaz Woningcorporatie te ’s-Hertogenbosch www.zayaz.nl (2012- 2019)

Voorzitter bestuur Stichting Koningstheater Academie ‘s-Hertogenbosch (HBO cabaret-opleiding (2013-2019)

Lid raad van toezicht ROC Deltion (2018 tot 1-8-2019; terugtredend ivm herziening governancecode MBO)

Bestuur Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO, 2011-2012)

Lid Raad van Toezicht stichting Signum (2006-2014)

Voorzitter Raad van Toezicht Wellant College (2009-2017)

Lid Raad van Toezicht LKCA (kenniscentrum voor cultuureducatie en amateurkunst, 2014-2018)

Voorzitter stuurgroep NRO/NWO (2014-2018)