Social profit canvas

In een nauwe samenwerking tussen TIAS School for Business and Society en adviesbureau WHISE (het bureau voor social profit creatie) ontwikkelen we een aanpak voor het in beeld brengen van publieke waarde. We baseren ons daarbij op het werk van de Harvard politicoloog Mark Moore en hebben dit operationeel gemaakt in het social profit canvas.

Klik hier voor een kort video-college over het canvas

Op de website van TIAS is meer informatie hierover te vinden:

https://publicaties.tias.edu/social-profit-canvas/cover/

https://www.tias.edu/item/social-profit-canvas-meer-oog-voor-sociale-waarde/

Op de website van WHISE is de uitgebreidere publicatie over het canvas te bestellen. Ga hiervoor naar: