Publicaties

Publicaties vanaf 2010

Vermeulen,M. (2023) Waarom RATO geen oplossing biedt voor het lerarentekortVught, V-square

Vermeulen M. & A. Vroomen (2023).’Bevoegdheden: dwangbuis, korset of exoskelet?‘ In: M.van der Meer, F. Cörvers & R. van der Aa. Onderwijs aan het werk – 2023 .Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs Den Haag: CAOP Pp.304-314

Vermeulen M.(2023).’Onderwijstijd, van supra naar nano en terug ‘ In: M.van der Meer, F. Cörvers & R. van der Aa. Onderwijs aan het werk – 2023 .Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs Den Haag: CAOP Pp.254-263.

Vermeulen M. & A. Vroomen (2022) ‘Een nieuwe aanpak voor het in kaart brengen van publieke impact’. In W.Scheepens, W. van Olffen, M. Schumacher, E. Hout e.a. Tijd voor transitie 25 inzichten voor business & society. Tilburg: TIAS. Pp.166-179

Vermeulen,M. (2022). ‘Dealers op het schoolplein (column)’ in: De Nieuwe Meso 2022-4, pp.45-46

Vermeulen,M. (2022). ‘Achteruit begrijpen en vooruit leven. Boekbespreking Vijfig jaar leraren opleiden‘, in De Nieuwe Meso 2022-2 pp.48-5

Vermeulen,M. (2022). ‘Per keer anders besturen‘, in De Nieuwe Meso 2022-2 pp.60-61

Vermeulen, M. (2022) Whitepaper Besturen doet er toe: Lerarentekort: actie of reactie? Vervangingsfonds|Particpatiefonds. Rotterdam

Vermeulen, M. (2022) Whitepaper Besturen doet er toe: Leren voor samen leven: vluchten kan niet meer? Vervangingsfonds|Particpatiefonds. Rotterdam

Vermeulen, M. (2022) Whitepaper Besturen doet er toe: Imago leerkracht: oppoetsen of afstoffen? Vervangingsfonds|Particpatiefonds. Rotterdam

Vermeulen, M. (2021) Whitepaper Besturen doet er toe: Leren doen we niet alleen. Vervangingsfonds|Particpatiefonds. Rotterdam

Vermeulen, M. (2021) Whitepaper Besturen doet er toe: Gelijke kansen in het onderwijs: het einde van het meritocratisch ideaal? Vervangingsfonds|Particpatiefonds. Rotterdam

Vermeulen, M. (2021) Whitepaper Besturen doet er toe: Robot of juf Janny? Vervangingsfonds|Particpatiefonds. Rotterdam

Vermeulen M. (2021). Het verborgen leerplan van de sociale zekerheid. Workingpaper over de sturing van de uitvoering van de sociale zekerheid. Tilburg: TIAS

Ritzen, H., M.Vermeulen, J.Hermanussen en M.Oosterling (2021). ‘Responsiviteit van roc’s. Derde leerweg in mbo’, in De Nieuwe Meso 2021-3 pp.56-61

Vermeulen M. (2021). ‘Reflectie op vijftig jaar zoeken naar de aansluiting van lerarenopleidingen op de arbeidsmarkt van leraren’ in G.Geerdink en A. Swennen (2021 red.) Vijftig jaar leraren opleiden. Den Haag: Boom pp.163-174

Vermeulen,M. (2021). ‘Het geheugen van het onderwijs‘ in De Nieuwe Meso juni 2021 no.2 pg.71-74

Vermeulen, M. & A. Vroomen (2021).’Nieuwe aanpak maakt sociale winst en waarde zichtbaar’ in: Economisch Statistische Berichten nr.4796 15 april 2021 jrg. 106 pg. 202-205

Vermeulen, M. (2021). Turbulente governance. Over de ontnormalisering van bestuurlijk handelen . Tilburg: TIAS

Kamphuis, A., J.Hermanussen,M.Vermeulen & T.Camps (2020). Beoordelen en examineren in het mbo in tijden van Corona. Whitepaper, ECBO/TIAS.

Aa R.van der, D.van den Berg, J.Scheeren,S.Stevenson, M.Vermeulen,S.Vrielink & S.van Zijtveld (2020).Onderwijstijd: meer of minder? Internationaal vergelijkend onderzoek naar de urennorm en onderwijstijd in het primair onderwijs. Den Haag: CAOP

Vermeulen, M. (2020). ‘Optimisme helpt niet alle jongeren‘ in Didactief. Juni 2020 pp 11-13

Vermeulen, M., J.Hermanussen & M.Oosterling (2020). ‘Governance in het mbo tijdens en na corona‘. In Schoolmanagement Totaal. Juni 2020 p14-19

Vermeulen, M. (2020) ‘Tango educatief.Kennisintensivering van de mbo-sector‘ in Schoolmanagement Totaal april 2020 p. 14-18

Verheijen,R., A.Ros & M.Vermeulen (2020).’Werelden van verschil: aard en intensiteit van interprofessionele samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang’. In Pedagogische Studiën 97/1 p.59-75

Vermeulen, M. (2020) ‘Leraren en gezag: De bevoegheid voorbij’ in: Snoek, M., Van Tartwijk, J. & Pauw, I. (Reds.). Leraar: een professie met perspectief. Deel 1: Een veelzijdig beroepsbeeld. Meppel: Ten Brink Uitgevers.

Vermeulen,M. & S.Waslander (2019). ‘Slow leadership for a fast-changing world.’in H.Sissing (eds.). 4000 Years of Thinkers on Education. Amsterdam:Boom

Vermeulen,M.& A.Vroomen (2019). Social Profit Canvas. Vertrekpunt voor sociale winst en waarde. ‘s-Hertogenbosch: WHISE

Vermeulen,M., N. Kok, N. Soomer, C. Verhoeff, Y. Vonhoff & R. Willems (2019). De moed tot zelfspot: Burgerschap in het onderwijs. Antwerpen: Gompel&Scavina

Vermeulen,M. (2019) ‘Het Kodakmoment voor het MBO en de bestuurlijke consequenties daarvan‘ in: De Nieuwe Meso 2019-3, pp78-85 PDF

Ven, A. van de & M.Vermeulen (2018) Omgaan met strategische risico’s. Utrecht PO-raad

Vos,F..H.Sylva, O.Ponfort,A.Ouhiar&M.Vermeulen(2018) Onderzoek Smart Working:medewerkers aan het woord. Utrecht: Berenschot/TIAS/FME

Vermeulen, M. (2017). ‘Het MBO als poortwachter’ in Didactief

Vermeulen,M. (2017) ‘Herwaardering van beroepsonderwijs in de 21ste eeuwse verzorgingsstaat’ in: K.Hoogeveen, IJ. Jepman en F. Studulski (red.), Kansen bieden in plaats van uitsluiten. Utrecht: Sardes

Vermeulen, M. & S.Waslander (2017) ‘Excellence in Education, a Century-Long Search for Balance. In: J. Heijmans & J.Christans (eds.). The Dutch Way in Education. Helmond: Onderwijs maak je samen uitg.

Levels,M. R.van der Velden & M.Vermeulen (2016). ‘De betekenis van Jaap Dronkers en zijn werk voor de Nederlandse sociologie’ in Sociologie vol. 12,nr.  2, 2016 pg.141-148

Van der Meer, M. & M.Vermeulen (2016) ‘Het beroep van leraar’ in: Eidhof,B. M. van Houtte & M.Vermeulen (2016) Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken. Antwerpen/Apeldoorn:Garant

Eidhof,B. M. van Houtte & M.Vermeulen (2016) Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken. Antwerpen/Apeldoorn:Garant

Vermeulen, M.J. & M.Vermeulen (2016) ‘Opleiden voor een dynamisch beroep in een dynamische samenleving’ in: J.Dengerink & M.Snoek Kennisbasis Lerarenopleiders – Katern 2: De context van het opleiden van leraren. VELON

Vermeulen,M.(2015) ‘Lehrer, Kunst, Bildung + public value’ in: BÖKWE 4-15 pp 15-22

Westerhuis, A., I.Christoffels, W. van Esch& M.Vermeulen (2015).  Balanceren van belangen:de Onderwijsraad over beroepsgericht opleiden. Acquis middelbaar beroepsonderwijs, volwassenen-educatie en een leven lang leren 2003-2013 Den Bosch/Den Haag (ECBO/Onderwijsraad)

Vermeulen, M. (2014) ‘Honger leert bidden. Over krimp en onderwijskwaliteit’ in: Schoolmanagement totaal , 2014-3

Vermeulen, M. (2014) ‘Het geheim van de smid’ in: Schoolmanagement totaal , 2014-1

Murray, D. L.Goedegebuure, H-G van Liempd & M.Vermeulen (2013). Leadership Needs in International Higher Education in Australia and Europe. Melbourne/Tilburg: L.H.Martin Institute/Tilburg University PDF

Vermeulen, M. (2013) ‘Too many cooks spoil the broth’ in: Challenging Organisations and Society. Reflective hybrids vol.2.issue 2 2013 pp 372-388 PDF

Vermeulen, M. (2013). ‘Essay voor de troepen uit: een sociologische benadering’ in Toolkit toezicht in het publieke veld. Den Haag: Nationaal Register PDF

Vermeulen, M. (2012) ‘Vakmanschap en verantwoordelijkheid’ in: G. Minderman, R.G oodijk en S. van den Berg (red.) Waar is de raad van toezicht? Deel II: Een bundel van visies en ideeën.Den Haag:Boom Lemma PDF

Vermeulen, M. (2012). Essay Lerarenbeleid 2.0. Tilburg: IVA PDF

Vermeulen, M. (2012). ‘ Dertig jaar na Street-level Bureaucracy. Een blik terug en een blik vooruit met Archon Fung‘. In: Moors H. & E. Bervoets (red. 2013) Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg. Gevalsstudies, patronen, analyse. Den Haag: Boom Juridische uitgevers

Vermeulen, M. (2012). ‘Mores leren: leraren en opvoedingsverantwoordelijkheid. De consequenties voor het beroep van leraar‘ .In: Moors H. & E. Bervoets (red. 2013) Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg. Gevalsstudies, patronen, analyse. Den Haag: Boom Juridische uitgevers

Vermeulen, M. (2013). ‘Mores leren’ in: Geurts,J. , W.Reijnders & J. Eijkemans-Reintjes (red.) Managers onderwijzen:een agenda voor management opleiders. Liber Amicorum prof. A.A.L.G. Wentink. Tilburg: TiasNimbas PDF

Vermeulen, M. (2012). ‘De Pest in reputatie’ in: Tijdschrift voor hoger onderwijs en management TH&MA, nr. 3, 2012 pp.32-37 PDF

Quanjel, M., M. Vermeulen, L. Woudstra, R. Witte (2012) Op weg naar een rijksbrede organisatie van de nafase.Taken, rollen en verantwoordelijkheden van de rijksoverheid. Tilburg (IVA) PDF

Vermeulen, M. (2012) ‘Het wordt toch geen arbeiderszelfbestuur?’ in: T. Camps, & M. Vermeulen (2012, red.) Een hele onderneming. Liber amicorum voor prof.dr. ir. C.A.M. Mouwen Tilburg (TiasNimbas) PDF

Camps, T. & M.Vermeulen (2012, red.) Een hele onderneming. Liber amicorum voor prof.dr. ir. C.A.M. Mouwen Tilburg (TiasNimbas) PDF

Vermeulen, M. (2012). ‘De betekenis van het kwetsbare proces van duurzaam innoveren in het glazen onderwijshuis’ in: D. van den Berg et al. Duurzaam innoveren binnen smalle marges. Alphen a.d.Rijn (Kluwer/Mesofocus) PDF

Linden, W. van der, A. Bakx,A. Ros,D. Beijaard & M. Vermeulen (2012): ‘ Student teachers’ development of a positive attitude towards research and research knowledge and skills’  in: European Journal of Teacher Education 2012, iFirst Article, 1–19 PDF

Vermeulen,M., R.Vink en B.Roman (2012) Ruimte voor vertrouwen. Essay over de professionele ruimte. Den Haag: Zestor

Vermeulen, M. (2011). ‘De ridderslag als (schrale) troost’ in: CAOP, Het eigene van de overheid-II. Den Haag (CAOP) PDF

Vermeulen, M. (2011). ‘Arbeidsomstandigheden’ in: CAOP, De staat van de ambtelijke dienst 2011. Den Haag (CAOP)

Wijngaart, M. van den, M. Kat-de Jong, M. Siesling en M. Vermeulen (2011) Slimme Zorg: zelfstandig wonen met gemak. Een beleidsevaluatie van het programma. Tilburg (IVA)

Vermeulen, M. (2011),’Vakmanschap in de etalage’ in: Tijdschrift voor hoger onderwijs en management TH&MA, nr. 3, 2011 pp.15-20

Vermeulen, M. (2010) Zo’n universiteit verdient toponderwijs.Vormgeving van de onderwijsondersteuning aan de Universiteit van Tilburg. Tilburg (IVA)

Vink, R. M. Oosterling, M. Vermeulen, T. Eimers en R. Kennis (2010) Doelmatigheid in het middelbaar beroepsonderwijs. Tilburg (IVA)

Vink R, M. Vermeulen, M. Oosterling, M. von Bergh en M. Peters m.m.v. H. Adriaens (2010). Beroepsonderwijs Limburg 2020.Verwachte leerlingaantallen in het vmbo en mbo in de provincie Limburg. Tilburg (IVA)

Vermeulen, M. (2010) ‘De Yenta-economie‘ in: Ministerie van BZK, De grote uittocht. Negen essays over de arbeidsmarkt van de onderwijs-en overheidssector. Den Haag (Ministerie van BZK)

Vermeulen, M. (2010). ‘Onverantwoord onderwijs’ in: Vedder, J., A. Laeven en P. Delea (red.) Competenties in de vingers krijgen. Zwolle/Heerlen/Den Haag (Asbeco, Open Universiteit en SBO)

Caris, J., T. Poiesz,M. Vermeulen, G. van Dijk & B. Roman(2010). Zorgzaam Brabant: zorg als publieke waarde: Een strategische verkenning, Tilburg (IVA,TiasNimbas);

Vermeulen, M. (2010) ‘In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst…‘ in: Handboek beleidsvoerend vermogen, aflevering 3, maart 2010 Brussel (Politeia)

(voor overzicht oudere publicaties, mail mvm@v-square.nl)