Projecten

Jaar

opdrachtgever

opdracht

2021

Bossche schoolbesturen ATO en Signum

Advies over doorontwikkeling samenwerking Bossche schoolbesturen primair onderwijs in verband met de uitvoering van de Bossche Educatieve Agenda.

2020

Minister voor Basis- en

Voortgezet Onderwijs en Media

Advies over de situatie bij het Avicenna College in Rotterdam waar een groot deel van de leraren geen les meer kan of wil geven bij aanvang schooljaar. Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/09/advies-avicenna

2020/21

De Berkenschutse

Doorontwikkeling van onderzoekscompetentie van De Berkenschutse als kenniscentrum speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met epilepsie of autisme.

2020

Stichting LVO

Advies over toekomst VMBO Maastricht

2019

Gemeente Dordrecht

Visie ontwikkeling positie HBO in Drechtsteden

2018

Platform POVO Tilburg

Analyse doorstroom primair onderwijs- voortgezet onderwijs en schooladvisering (samen met IVA Onderwijs)

2018

WIJ-Eindhoven

Ontwikkeling social value scorecard voor project Buurten-in-Bloei (samen met Bureau WHISE)

2017

PO-raad

Pilot integrale aanpak risicomanagement

2017

Open Onderwijs Venlo

Advies strategische positionering

2017

Hogeschool Marnix Academie

Positionering lectoraren

2016/17

Hogeschool Windesheim

Doorlichting lectoraten

2016

Berenschot/Deltacommissie

Advies onderzoeksmethode meetmethode vertrouwen in samenwerking

2015

Stichting Kien/Vita Valley

Haalbaarheidsstudie business case Vitaal Thuis

2015

VLUR

Visitatie Sociologie opleidingen Vlaamse Universiteiten

2014/15

CINOP

Interim wetenschappelijk directeur ECBO

2014

NQA

Accreditatie Interactum pabo’s

2014

Gemeente Tilburg & Zorgacademie

Strategische verkenning zorgopleiding in Midden-Brabant

2013

3 noordelijke hogescholen

Toekomstverkenning pabo’s Groningen, Friesland en Drenthe

2013/14

Ministerie van OCW

Kafkabrigade Passend Onderwijs

2012/13

Ministerie van OCW

Macrodoelmatigheidsanalyse  voormalige Amarantis-onderdelen