Adviescommissies

Lopende activiteiten

Commissie macrodoelmatigheid MBO (bezoldigd)

Adviesraad Onderwijsinspectie (bezoldigd)

SBB wetenschappelijke adviescommissie indicatoren “kans op werk”/”kans op stage” (bezoldigd)

Adviesraad SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (bezoldigd)

Kennisland adviesraad 

Lid wetenschappelijke board Platform31

Stuurgroep Wetenschapsknooppunt Brabant, Tilburg University

 

Eerdere adviesrollen

Curatorium Brandweeropleidingen

Wetenschappelijke adviesraad Fontys Hogeschool, Kind & Educatie

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek voorzitter programmaraad Beleidsgericht Onderzoek (ProBO) (2018-2020)

Adviesraad Novadic Kentron (2015-2019)

Adviescommissie leerlingen- en studentenraming OCenW (voorzitter 2006-2017)

NWO-evaluatiecommissie Top Institute for Evidence Based Education Research (voorzitter 2010-2012)

Onderwijsraad (geassocieerd lid voor lerarenbeleid 2009-2012)

Commissie Cornielje (lid 2008; onderwijstijd)

Commissie Rinnooy Kan (lid 2007-leraarschap)

Kwaliteitsraad Nederlands Instituut voor Masters in Educatie, NIME (voorzitter, 2008-2012)

Adviescommissie Rotterdams Onderwijsbeleid (lid 2006-2010)

Adviescommissie terugdringing bureaucratie onderwijs (lid 2006-2007)

Visitatiecommissie lerarenopleiding basisonderwijs (lid 2002-2003)

Commissie van advies onderwijsstatistiek (CCS/CBS) (lid 2002-2005)·     

Expertpanel OECD/CERI Schooling for Tomorrow (lid 2006-2009)