Adviescommissies

Lopende activiteiten

Commissie macrodoelmatigheid MBO (bezoldigd)

Adviesraad Onderwijsinspectie (bezoldigd)

Adviesraad SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (bezoldigd)

Kennisland adviesraad 

Lid wetenschappelijke board Platform31

Stuurgroep Wetenschapsknooppunt Brabant, Tilburg University

 

Eerdere adviesrollen

SBB wetenschappelijke adviescommissie indicatoren “kans op werk”/”kans op stage” (bezoldigd) (2018-222)

Curatorium Brandweeropleidingen (216-2022)

Wetenschappelijke adviesraad Fontys Hogeschool, Kind & Educatie (I2016-2022)

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek voorzitter programmaraad Beleidsgericht Onderzoek (ProBO) (2018-2020)

Adviesraad Novadic Kentron (2015-2019)

Adviescommissie leerlingen- en studentenraming OCenW (voorzitter 2006-2017)

NWO-evaluatiecommissie Top Institute for Evidence Based Education Research (voorzitter 2010-2012)

Onderwijsraad (geassocieerd lid voor lerarenbeleid 2009-2012)

Commissie Cornielje (lid 2008; onderwijstijd)

Commissie Rinnooy Kan (lid 2007-leraarschap)

Kwaliteitsraad Nederlands Instituut voor Masters in Educatie, NIME (voorzitter, 2008-2012)

Adviescommissie Rotterdams Onderwijsbeleid (lid 2006-2010)

Adviescommissie terugdringing bureaucratie onderwijs (lid 2006-2007)

Visitatiecommissie lerarenopleiding basisonderwijs (lid 2002-2003)

Commissie van advies onderwijsstatistiek (CCS/CBS) (lid 2002-2005)·     

Expertpanel OECD/CERI Schooling for Tomorrow (lid 2006-2009)