Adviescommissies

Lopende activiteiten

Commissie macrodoelmatigheid MBO

Curatorium Brandweeropleidingen

Adviesraad Onderwijsinspectie

SBB wetenschappelijke adviescommissie indicatoren “kans op werk”/”kans op stage”

Stuurgroep Wetenschapsknooppunt Brabant, Tilburg University

Wetenschappelijke adviesraad Fontys Hogeschool, Kind & Educatie

Adviesraad SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Lid wetenschappelijke board Platform31

 

Eerdere adviesrollen

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek voorzitter programmaraad Beleidsgericht Onderzoek (ProBO) (2018-2020)

Adviesraad Novadic Kentron (2015-2019)

Adviescommissie leerlingen- en studentenraming OCenW (voorzitter 2006-2017)

NWO-evaluatiecommissie Top Institute for Evidence Based Education Research (voorzitter 2010-2012)

Onderwijsraad (geassocieerd lid voor lerarenbeleid 2009-2012)

Commissie Cornielje (lid 2008; onderwijstijd)

Commissie Rinnooy Kan (lid 2007-leraarschap)

Kwaliteitsraad Nederlands Instituut voor Masters in Educatie, NIME (voorzitter, 2008-2012)

Adviescommissie Rotterdams Onderwijsbeleid (lid 2006-2010)

Adviescommissie terugdringing bureaucratie onderwijs (lid 2006-2007)

Visitatiecommissie lerarenopleiding basisonderwijs (lid 2002-2003)

Commissie van advies onderwijsstatistiek (CCS/CBS) (lid 2002-2005)·     

Expertpanel OECD/CERI Schooling for Tomorrow (lid 2006-2009)