Accreditaties

Marc Vermeulen is regelmatig lid of voorzitter van NVAO-panels die accreditaties doen van opleidingen in het hoger onderwijs.

Recentelijk onder meer:

Integrale instellingstoets Christelijke Hogeschool Ede

Universitaire lerarenopleiden Universiteit Leiden

University of CuraƧao, bachelor HRM

In 2016 was hij panellid bij de onderwijsvisitatie van de universitaire opleidingen sociologie van de VLUR